voor de ondernemer

Ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u continu te maken met het ondernemingsrecht. De meeste bedrijven hebben talloze lopende contracten en/of gemaakte afspraken. U kunt onder andere te maken krijgen met problemen bij geldvorderingen of incasso’s, bij het opstellen of nakomen van contracten of een aansprakelijkheidsstelling. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele juridische problemen die kunnen voorkomen en die onder het ondernemingsrecht vallen. Bij een conflict op het gebied van het ondernemingsrecht is het dan ook vaak raadzaam om een ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht in de arm te nemen.

Aansprakelijkheid voor bestuurders

Wordt u als bestuurder aangesproken door de BV of door crediteuren of vreest u aansprakelijkheid bij uitkering van dividend? Of bent u juist een schuldeiser die uw vordering niet kan verhalen ...

Wanprestatie

De wettelijke bepaling ‘wanprestatie’ zorgt vaak voor geschillen. Een wanprestatie wijst naar een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Het verzuim zorgt er vaak voor dat de andere ...

Aandeelhoudersovereenkomsten

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen de aandeelhouders en een vennootschap. In de overeenkomst kunt u afspraken vastleggen, onder andere: De duur van de ...

Begeleiden en voeren van onderhandelingen

Als u overeenkomsten sluit, zullen u en de wederpartij doorgaans in onderhandeling treden over de inhoud van de overeenkomst. Zo kan er onenigheid zijn over de verkoopprijs of de levering.  Het ...

Agentuurovereenkomsten

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een bedrijf en een zelfstandig verkoper. De zelfstandig verkoper verkoopt het product van de ondernemer tegen een provisie.  Als u een ...

Opstellen en beoordelen van contracten

Teneinde de optimale relatie te behouden met uw klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en overige derden, is maatwerk bij het opstellen van de contracten belangrijk.  Onze advocaten ...

Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Als u een ondernemer bent en veel (koop-)overeenkomsten sluit is het wellicht gunstig om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, de ...

Totstandkoming en beëindiging overeenkomsten

In alle fasen van het bestaan van uw onderneming sluit u talloze overeenkomsten. Het is van belang om de gemaakte afspraken altijd zorgvuldig vast te leggen. Een overeenkomst komt tot stand door ...

Faillissement

Als de schulden zich opstapelen en de schuldeisers zich een voor een melden lijkt het dreigende faillissement vaak de enige uitkomst. In dergelijke situaties kan het verstandig zijn om een ...

voor de ondernemer

Ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u continu te maken met het ondernemingsrecht. De meeste bedrijven hebben talloze lopende contracten en/of gemaakte afspraken. U kunt onder andere te maken krijgen met problemen bij geldvorderingen of incasso’s, bij het opstellen of nakomen van contracten of een aansprakelijkheidsstelling. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele juridische problemen die kunnen voorkomen en die onder het ondernemingsrecht vallen. Bij een conflict op het gebied van het ondernemingsrecht is het dan ook vaak raadzaam om een ervaren advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht in de arm te nemen.

Aansprakelijkheid voor bestuurders

Wordt u als bestuurder aangesproken door de BV of door crediteuren of vreest u aansprakelijkheid bij uitkering van dividend? Of bent u juist een schuldeiser die uw vordering niet kan verhalen ...

Wanprestatie

De wettelijke bepaling ‘wanprestatie’ zorgt vaak voor geschillen. Een wanprestatie wijst naar een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Het verzuim zorgt er vaak voor dat de andere ...

Aandeelhoudersovereenkomsten

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen de aandeelhouders en een vennootschap. In de overeenkomst kunt u afspraken vastleggen, onder andere: De duur van de ...

Begeleiden en voeren van onderhandelingen

Als u overeenkomsten sluit, zullen u en de wederpartij doorgaans in onderhandeling treden over de inhoud van de overeenkomst. Zo kan er onenigheid zijn over de verkoopprijs of de levering.  Het ...

Agentuurovereenkomsten

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een bedrijf en een zelfstandig verkoper. De zelfstandig verkoper verkoopt het product van de ondernemer tegen een provisie.  Als u een ...

Opstellen en beoordelen van contracten

Teneinde de optimale relatie te behouden met uw klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en overige derden, is maatwerk bij het opstellen van de contracten belangrijk.  Onze advocaten ...

Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Als u een ondernemer bent en veel (koop-)overeenkomsten sluit is het wellicht gunstig om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, de ...

Totstandkoming en beëindiging overeenkomsten

In alle fasen van het bestaan van uw onderneming sluit u talloze overeenkomsten. Het is van belang om de gemaakte afspraken altijd zorgvuldig vast te leggen. Een overeenkomst komt tot stand door ...

Faillissement

Als de schulden zich opstapelen en de schuldeisers zich een voor een melden lijkt het dreigende faillissement vaak de enige uitkomst. In dergelijke situaties kan het verstandig zijn om een ...