voor de particulier

Personen- en Familierecht

Wanneer u gaat scheiden of uw relatie is verbroken, loopt u al snel tegen allerlei vraagstukken aan. De kans is groot dat u met vragen zit over de verdeling van de inboedel, de kinderalimentatie, partneralimentatie, de omgangsregeling met de kinderen en pensioenverevening. Eén van onze advocaten adviseert u graag om de (echt)scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met kwesties zoals naamswijziging, erkenning of ontkenning vaderschap, zaken omtrent gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, erfrecht, curatele en bewind.

Beëindiging ongehuwd samenwonen

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar heeft u wel samengewoond? Ook dan helpen de advocaten van Elmers Hueting u graag bij een vloeiende beëindiging hiervan. Zo ...

Kinderalimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u kinderalimentatie moet betalen of juist dient te ontvangen. Ook als u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens bent met ...

Partneralimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u recht heeft op partneralimentatie of dat u dit dient te betalen. Ook als u nu partneralimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens ...

Ouderlijk gezag

De advocaten van Elmers Hueting staan u bij ten aanzien van al uw vragen omtrent gezag.  Als u niet getrouwd bent en u regelt niets na de geboorte van uw kind, dan heeft de moeder het ouderlijk ...

Erkenning en ontkenning vaderschap

Bijstand voor de man. Wilt u uw kind erkennen of wilt u juist het vaderschap van een kind ontkennen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij.  Bijstand voor de vrouw. Wilt u ...

Erfrecht

De tijd rondom een overlijden is al emotioneel genoeg. Het laatste waarmee u dan geconfronteerd wilt worden zijn moeilijkheden met de erfenis. De advocaten van Elmers Hueting staan u bij in een ...

Curatele en bewind

Bent u onder curatele of bewind gesteld en wilt u dit wijzigen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij. Wij stellen voor u een verzoekschrift op en verzoeken de rechtbank over te ...

Naamswijziging

Ondervindt u moeilijkheden door uw voor- of achternaam? Het burgerlijk wetboek biedt u de mogelijkheid om uw voor- of achternaam te laten wijzigen. Wij staan u graag bij in de procedure en ...

Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling

Door de kinderbescherming kan een verzoek worden gedaan bij de kinderrechter tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling, als deze instantie van mening is dat dit beter is voor uw kind(eren). ...

Overig

Ook in alle andere familierechtelijke kwesties staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij met al hun expertise om voor u het beste resultaat te behalen. Heeft u vragen of wilt u een ...