voor de particulier

Strafrecht

Het strafrecht is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebied. Tevens is het strafrecht een van de meest ingrijpende rechtsgebieden. Als u te maken krijgt met strafrecht heeft dit veelal nare gevolgen. Het strafrecht werkt verticaal. Burgers kunnen elkaar niet strafrechtelijk dagvaarden. De staat heeft een vervolgingsmonopoly; de staat is vertegenwoordigd door de Officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie straft namens de samenleving. In sommige gevallen heeft u een advocaat nodig. Wacht in dit geval niet te lang met het inschakelen van een advocaat. Onze advocaten staan u bij in verschillende stadia van de strafzaak. Zo staan wij u bij vanaf het eerste verhoor tot de strafzaak bij de rechtbank of het gerechtshof. Het strafrecht maakt onderscheid tussen overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden geregeld in boek 2 van het wetboek van strafrecht (Sr) en zijn lichtere overtredingen; denk hierbij aan door rood lopen of wildplassen. Misdrijven worden geregeld in boek 3 Sr en zijn over het algemeen zwaardere overtredingen. Het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen is onder meer belangrijk omdat deze in het straf(proces)recht anders behandeld worden. Zo is het plannen, voorbereiden of pogen van een overtreding niet strafbaar, anders dan bij een misdrijf. Ook kan iemand niet strafbaar medeplichtig zijn aan een overtreding.

Piket

In het geval dat u als verdachte wordt verhoord, dan komt u veelal in aanraking met een piketadvocaat. Door de politie wordt u in de gelegenheid gesteld om een advocaat te spreken voorafgaand ...

Inbeslagname

Naast de bekende straffen (gevangenisstraf, geldboete en taakstraf) kunnen aan u ook minder bekende maatregelen worden opgelegd. Zo kan er een verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer ...

Bijstand bij klaagschriften

Als uw rijbewijs is ingevorderd heeft dit vaak veel gevolgen voor u. Immers u heeft de auto misschien nodig om naar uw werk te gaan. U kunt de Officier van Justitie via een klaagschrift ...

Slachtoffer

Ook als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit staan wij u bij. Zo kunnen wij, indien de Officier van Justitie kiest een feit niet te vervolgen, een verzoekschrift indienen waarin ...