voor de particulier

Bestuursrecht

De bestuursrechtelijke regels zijn grotendeels geregeld in de algemene wet bestuursrecht. Dit wetboek wordt gekenmerkt door strenge vormvereisten en termijnen. U doet er daarom goed aan om in geval van een geschil met een overheidsinstantie een advocaat in te schakelen die thuis is in de strikte wet- en regelgeving. Om bezwaar aan te kunnen tekenen zijn er in beginsel drie elementen nodig. Het bezwaar moet ingaan tegen een besluit van een bestuursorgaan door een belanghebbende.

Vergunningen

De aanvraag van een vergunning is vaak gebonden aan een web van regels. Het kan lastig zijn zicht te krijgen op al deze regels en formaliteiten wanneer u een aanvraag wilt doen. Onze advocaten ...

Beslag- en executierecht

U kunt een beroep doen op het beslag- en executierecht wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met een onterechte beslaglegging op uw eigendommen en/of tegoeden. De advocaat staat u dan graag bij ...