voor de ondernemer

Bestuursrecht

Als ondernemer kunt u (vaak ongewenst) te maken krijgen met bestuursrechtelijke kwesties. Dit kan gaan om bijvoorbeeld vergunningen (denk aan: omgevingsvergunningen of een huisvestingsvergunning), om aanvragen voor een subsidie vanuit de overheid of het handhavend optreden door de overheid.

Ook kan het zo zijn dat u als ondernemer schade lijdt of heeft geleden door handelen of nalaten door de overheid. In dat geval kunt u mogelijk aanspraak maken op de vergoeding van schade of nadeelcompensatie.

Onze advocaten kunnen u bijstaan tijdens bezwaar- en beroepsprocedures, en tevens bij een procedure in hoger beroep bij de Raad van State of de bijzondere colleges van beroep.

Beslag- en executierecht

U bent al geruime tijd bezig met het incasseren van rekeningen en heeft wellicht de hulp van een incassobureau al ingeschakeld. Toch betaalt de debiteur nog steeds niet of maar een ...

Handhaving door de overheid

Als ondernemer heeft u recht op handhaving van geldende regelgeving door de overheid. Er geldt een plicht voor de bestuursorganen om handhavend op te treden indien de geldende regelgeving worden ...

Vergunningen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende soorten vergunningen, zoals een omgevingsvergunning of een huisvestingsvergunning voor uw onroerend goed. Ook kunt u te maken krijgen met ...

voor de ondernemer

Bestuursrecht

Als ondernemer kunt u (vaak ongewenst) te maken krijgen met bestuursrechtelijke kwesties. Dit kan gaan om bijvoorbeeld vergunningen (denk aan: omgevingsvergunningen of een huisvestingsvergunning), om aanvragen voor een subsidie vanuit de overheid of het handhavend optreden door de overheid.

Ook kan het zo zijn dat u als ondernemer schade lijdt of heeft geleden door handelen of nalaten door de overheid. In dat geval kunt u mogelijk aanspraak maken op de vergoeding van schade of nadeelcompensatie.

Onze advocaten kunnen u bijstaan tijdens bezwaar- en beroepsprocedures, en tevens bij een procedure in hoger beroep bij de Raad van State of de bijzondere colleges van beroep.

Beslag- en executierecht

U bent al geruime tijd bezig met het incasseren van rekeningen en heeft wellicht de hulp van een incassobureau al ingeschakeld. Toch betaalt de debiteur nog steeds niet of maar een ...

Handhaving door de overheid

Als ondernemer heeft u recht op handhaving van geldende regelgeving door de overheid. Er geldt een plicht voor de bestuursorganen om handhavend op te treden indien de geldende regelgeving worden ...

Vergunningen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende soorten vergunningen, zoals een omgevingsvergunning of een huisvestingsvergunning voor uw onroerend goed. Ook kunt u te maken krijgen met ...