Bestuursrecht

voor de Ondernemer

Beslag- en executierecht

U bent al geruime tijd bezig met het incasseren van rekeningen en heeft wellicht de hulp van een incassobureau al ingeschakeld. Toch betaalt de debiteur nog steeds niet of maar een gedeelte.

U heeft in dat geval het recht om beslag te laten leggen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de beslaglegging op eigendommen en/of tegoeden van de debiteur of het aanvragen van een faillissement.

Ook als er sprake is van een onterechte beslaglegging kan de advocaat u helpen en bijstaan in de procedure.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek