voor de particulier

Beslag- en executierecht

U kunt een beroep doen op het beslag- en executierecht wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met een onterechte beslaglegging op uw eigendommen en/of tegoeden. De advocaat staat u dan graag bij tijdens dit proces om het beslag op te heffen of te verminderen. Wanneer u juist beslag wilt laten leggen op andermans eigendommen en/of tegoeden ter incassering van uw vordering, helpen wij u ook graag.

Beslag opheffen

Als er beslag wordt gelegd op uw eigendom(men) wordt u als (vermeende) schuldenaar niet vooraf gehoord. Dit betekent dat u pas van het beslag af weet wanneer het al gelegd is. Om u te kunnen ...

Het leggen van beslag

U kunt via de advocaat op alle eigendommen van de schuldenaar beslag laten leggen. De schuldenaar kan zijn eigendom dan nog wel gebruiken, maar hij mag het niet verkopen of bezwaren. Wordt ...