Beslag- en executierecht

voor de Particulier

Het leggen van beslag

U kunt via de advocaat op alle eigendommen van de schuldenaar beslag laten leggen. De schuldenaar kan zijn eigendom dan nog wel gebruiken, maar hij mag het niet verkopen of bezwaren.

Wordt het beslag gelegd voorafgaand aan een procedure, dan spreken we over zogeheten conservatoir beslag. Is er in een juridische procedure reeds vonnis gewezen, en wordt het beslag uit hoofde daarvan gelegd, dan kunnen we spreken over een executoriaal beslag.

Onze advocaten kunnen middels een verzoekschrift de rechtbank verzoeken om toestemming te verlenen om conservatoir beslag te leggen. Hiermee legt u beslag om het verhaal van uw vordering te verzekeren. Het verzoekschrift is gebonden aan allerlei regels en formaliteiten.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek