voor de ondernemer

Letselschade

Als je als ondernemer te maken krijgt met een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische misser, komen complexe vraagstukken aan de orde.

Allereerst is de vraag wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het opgelopen letsel, op wie de schade kan worden verhaald, welke schade is opgelopen en hoe deze schade kan worden begroot.

Als ondernemer speelt het verlies aan inkomen een grote rol. Door het opgelopen letsel ben je (tijdelijk) niet in staat om je onderneming te voeren. Kwesties als omzetverlies, het inhuren van vervangende krachten, de noodzaak tot omscholing, het zoeken naar ander werk of zelfs faillissement kunnen aan de orde komen.
Om het verlies aan arbeidsvermogen te berekenen werken wij samen met een rekenbureau, die zowel het verlies van inkomen op dit moment als in de toekomst berekend, alsmede pensioenschade.

Ook andere schadeposten kunnen van toepassing zijn, zoals vergoeding van huishoudelijke hulp, een schilder of tuinman, opleidingskosten, medische kosten of reiskosten. Maar ook immateriële schade / smartengeld komt voor vergoeding in aanmerking. Dit is een vergoeding voor het leed, de pijn en gederfde levensvreugde na een schadelijdende gebeurtenis.

De aansprakelijke partij betaalt uw schade, maar ook de advocaatkosten.

Medische misser

Een medische misser is een fout op medisch gebied van een arts, een verpleegkundige of een medewerker bij een medische behandeling die u bent ondergaan. Een medische fout kan grote impact hebben ...

Bedrijfsongeval

In het geval dat u letsel oploopt op de werkvloer, of tijdens kantooruren, kunt u recht hebben op een schadevergoeding voor de door u opgelopen schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval ...

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is vaak erg aangrijpend en traumatisch. U bent slachtoffer geworden in het verkeer, als automobilist, voetganger, fietser of overig weggebruiker. Nadat u wellicht bent ...

voor de ondernemer

Letselschade

Als je als ondernemer te maken krijgt met een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische misser, komen complexe vraagstukken aan de orde.

Allereerst is de vraag wie aansprakelijk is voor de gevolgen van het opgelopen letsel, op wie de schade kan worden verhaald, welke schade is opgelopen en hoe deze schade kan worden begroot.

Als ondernemer speelt het verlies aan inkomen een grote rol. Door het opgelopen letsel ben je (tijdelijk) niet in staat om je onderneming te voeren. Kwesties als omzetverlies, het inhuren van vervangende krachten, de noodzaak tot omscholing, het zoeken naar ander werk of zelfs faillissement kunnen aan de orde komen.
Om het verlies aan arbeidsvermogen te berekenen werken wij samen met een rekenbureau, die zowel het verlies van inkomen op dit moment als in de toekomst berekend, alsmede pensioenschade.

Ook andere schadeposten kunnen van toepassing zijn, zoals vergoeding van huishoudelijke hulp, een schilder of tuinman, opleidingskosten, medische kosten of reiskosten. Maar ook immateriële schade / smartengeld komt voor vergoeding in aanmerking. Dit is een vergoeding voor het leed, de pijn en gederfde levensvreugde na een schadelijdende gebeurtenis.

De aansprakelijke partij betaalt uw schade, maar ook de advocaatkosten.

Medische misser

Een medische misser is een fout op medisch gebied van een arts, een verpleegkundige of een medewerker bij een medische behandeling die u bent ondergaan. Een medische fout kan grote impact hebben ...

Bedrijfsongeval

In het geval dat u letsel oploopt op de werkvloer, of tijdens kantooruren, kunt u recht hebben op een schadevergoeding voor de door u opgelopen schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval ...

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is vaak erg aangrijpend en traumatisch. U bent slachtoffer geworden in het verkeer, als automobilist, voetganger, fietser of overig weggebruiker. Nadat u wellicht bent ...