Letselschade

voor de Ondernemer | Particulier

Bedrijfsongeval

In het geval dat u letsel oploopt op de werkvloer, of tijdens kantooruren, kunt u recht hebben op een schadevergoeding voor de door u opgelopen schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval op de bouwplaats, een val van de trap, een ongeval met de auto tijdens werkuren, letsel toegebracht door een machine, of anderszins.

Bedrijfsongevallen kunnen ernstig letsel met zich meebrengen. U kunt hoofd-, nek-, rug- of andere klachten oplopen met een lange hersteltijd tot gevolg. Maar denk ook aan (gedeeltelijke/tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, aanvullende medische kosten die u moet maken, kosten ten behoeve van huishoudelijke hulp of een vergoeding voor het leed dat u heeft geleden, oftewel een smartengeldvergoeding. 

Deze kosten komen veelal voor vergoeding in aanmerking, omdat werkgeversaansprakelijkheid zeer ruim is. De werkgever heeft immers een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Bovendien is de werkgever (meestal) voor deze schade verzekerd.

Na een bedrijfsongeval doet u er goed aan om een specialist op het gebied van letselschade in te schakelen. Uw advocaat brengt samen met u de schade die u heeft geleden en in de toekomst wellicht zult lijden, in kaart.

Goed om te weten is dat de kosten van een advocaat worden verhaald bij de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij betaalt naast uw schadevergoeding, ook de advocaatkosten.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek