voor de particulier

Algemeen verbintenissenrecht

Geschillen rondom koop, verkoop en levering van goederen komen in allerlei verschijningsvormen voor.