voor de ondernemer

Personen- en familierecht

Als u als ondernemer gaat scheiden of uit elkaar gaat, komt u complexe vraagstukken tegen. Naast vragen over alimentatie ten aanzien van de kinderen of uw ex-partner, een omgangsregeling met de kinderen en verdeling van de inboedel, kan ook de verdeling van een onderneming aan de orde komen. Bij Elmers Hueting Advocaten staan wij u als ondernemer in een echtscheidingsprocedure, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging van ongehuwd samenwonen graag bij en beantwoorden al uw vragen. Wij staan u bij een eenzijdig verzoek bij, maar ook als u en uw ex-partner een gemeenschappelijk verzoek wensen te doen.

Zaken als het opstellen van een echtscheidingsverzoek, echtscheidingsconvenant, boedelscheiding en pensioenverevening komen aan de orde. In het geval er kinderen in het spel zijn, wordt ook het opstellen van een ouderschapsplan en de omgangsregeling geregeld. Ook kwesties als uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling kunnen aan de orde komen. De advocaten van Elmers Hueting adviseren u graag.

Verder helpen onze advocaten u met vragen omtrent gezag. Zaken zoals het verkrijgen van ouderlijk gezag of juist het verloren laten gaan van gezag van één van de gezaghebbende ouders, alsook het regelen van gezag na overlijden van de ouders kunnen aan de orde komen.

De advocaten van Elmers Hueting adviseren u ook in kwesties van erkenning of ontkenning vaderschap.

Ook bij problemen omtrent een erfenis, curatele of bewind of een naamswijziging, bent u bij ons aan het goede adres.

Overig

Ook in alle andere familierechtelijke kwesties staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij met al hun expertise om voor u het beste resultaat te behalen. Heeft u vragen of wilt u een ...

Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling

Door de kinderbescherming kan een verzoek worden gedaan bij de kinderrechter tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling, als deze instantie van mening is dat dit beter is voor uw kind(eren). ...

Naamswijziging

Ondervindt u moeilijkheden door uw voor- of achternaam? Het burgerlijk wetboek biedt u de mogelijkheid om uw voor- of achternaam te laten wijzigen. Wij staan u graag bij in de procedure en ...

Curatele en bewind

Bent u onder curatele of bewind gesteld en wilt u dit wijzigen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij. Wij stellen voor u een verzoekschrift op en verzoeken de rechtbank over te ...

Erfrecht

De tijd rondom een overlijden is al emotioneel genoeg. Het laatste waarmee u dan geconfronteerd wilt worden zijn moeilijkheden met de erfenis. De advocaten van Elmers Hueting staan u bij in een ...

Erkenning en ontkenning vaderschap

Bijstand voor de man. Wilt u uw kind erkennen of wilt u juist het vaderschap van een kind ontkennen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij.  Bijstand voor de vrouw. Wilt u ...

Ouderlijk gezag

De advocaten van Elmers Hueting staan u bij ten aanzien van al uw vragen omtrent gezag.  Als u niet getrouwd bent en u regelt niets na de geboorte van uw kind, dan heeft de moeder het ouderlijk ...

Partneralimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u recht heeft op partneralimentatie of dat u dit dient te betalen. Ook als u nu partneralimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens ...

Kinderalimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u kinderalimentatie moet betalen of juist dient te ontvangen. Ook als u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens bent met ...

Beëindiging ongehuwd samenwonen

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar heeft u wel samengewoond? Ook dan helpen de advocaten van Elmers Hueting u graag bij een vloeiende beëindiging hiervan. Zo ...

voor de ondernemer

Personen- en familierecht

Als u als ondernemer gaat scheiden of uit elkaar gaat, komt u complexe vraagstukken tegen. Naast vragen over alimentatie ten aanzien van de kinderen of uw ex-partner, een omgangsregeling met de kinderen en verdeling van de inboedel, kan ook de verdeling van een onderneming aan de orde komen. Bij Elmers Hueting Advocaten staan wij u als ondernemer in een echtscheidingsprocedure, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging van ongehuwd samenwonen graag bij en beantwoorden al uw vragen. Wij staan u bij een eenzijdig verzoek bij, maar ook als u en uw ex-partner een gemeenschappelijk verzoek wensen te doen.

Zaken als het opstellen van een echtscheidingsverzoek, echtscheidingsconvenant, boedelscheiding en pensioenverevening komen aan de orde. In het geval er kinderen in het spel zijn, wordt ook het opstellen van een ouderschapsplan en de omgangsregeling geregeld. Ook kwesties als uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling kunnen aan de orde komen. De advocaten van Elmers Hueting adviseren u graag.

Verder helpen onze advocaten u met vragen omtrent gezag. Zaken zoals het verkrijgen van ouderlijk gezag of juist het verloren laten gaan van gezag van één van de gezaghebbende ouders, alsook het regelen van gezag na overlijden van de ouders kunnen aan de orde komen.

De advocaten van Elmers Hueting adviseren u ook in kwesties van erkenning of ontkenning vaderschap.

Ook bij problemen omtrent een erfenis, curatele of bewind of een naamswijziging, bent u bij ons aan het goede adres.

Overig

Ook in alle andere familierechtelijke kwesties staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij met al hun expertise om voor u het beste resultaat te behalen. Heeft u vragen of wilt u een ...

Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling

Door de kinderbescherming kan een verzoek worden gedaan bij de kinderrechter tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling, als deze instantie van mening is dat dit beter is voor uw kind(eren). ...

Naamswijziging

Ondervindt u moeilijkheden door uw voor- of achternaam? Het burgerlijk wetboek biedt u de mogelijkheid om uw voor- of achternaam te laten wijzigen. Wij staan u graag bij in de procedure en ...

Curatele en bewind

Bent u onder curatele of bewind gesteld en wilt u dit wijzigen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij. Wij stellen voor u een verzoekschrift op en verzoeken de rechtbank over te ...

Erfrecht

De tijd rondom een overlijden is al emotioneel genoeg. Het laatste waarmee u dan geconfronteerd wilt worden zijn moeilijkheden met de erfenis. De advocaten van Elmers Hueting staan u bij in een ...

Erkenning en ontkenning vaderschap

Bijstand voor de man. Wilt u uw kind erkennen of wilt u juist het vaderschap van een kind ontkennen, dan staan de advocaten van Elmers Hueting u graag bij.  Bijstand voor de vrouw. Wilt u ...

Ouderlijk gezag

De advocaten van Elmers Hueting staan u bij ten aanzien van al uw vragen omtrent gezag.  Als u niet getrouwd bent en u regelt niets na de geboorte van uw kind, dan heeft de moeder het ouderlijk ...

Partneralimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u recht heeft op partneralimentatie of dat u dit dient te betalen. Ook als u nu partneralimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens ...

Kinderalimentatie vaststellen of wijzigen

Als u uit elkaar gaat, dan kan het zo zijn dat u kinderalimentatie moet betalen of juist dient te ontvangen. Ook als u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt en u het niet (meer) eens bent met ...

Beëindiging ongehuwd samenwonen

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar heeft u wel samengewoond? Ook dan helpen de advocaten van Elmers Hueting u graag bij een vloeiende beëindiging hiervan. Zo ...