Personen- en familierecht

voor de Ondernemer | Particulier

Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling

Door de kinderbescherming kan een verzoek worden gedaan bij de kinderrechter tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling, als deze instantie van mening is dat dit beter is voor uw kind(eren). Bij Elmers Hueting Advocaten staan wij u graag bij in een eventuele procedure. De advocaten kennen de mogelijkheden tot bezwaar of beroep en hebben veel ervaring met het voeren van deze procedures. Door de advocaten wordt gewaarborgd dat het belang van uw kind en u voorop blijft staan.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek