voor de particulier

Huurrecht

Bent u huurder van een woning en heeft u een geschil met uw verhuurder? Onze advocaten kunnen u adviseren op het gebied van geschillen op grond van de huurovereenkomst, opzegging van de huurovereenkomst, huurprijsvermindering, huisuitzetting en ontruiming. De huurovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de huurder en de verhuurder. De wet kent de huurder van een ruimte veel bescherming toe. Hierdoor bent u als huurder beschermd tegen bijvoorbeeld buitensporige huurverhogingen of plotselinge opzegging of ontruiming van het gehuurde. In geval van een vraag of een juridisch geschil met uw verhuurder kunt u bij ons terecht. Onze advocaten hebben veel ervaring met huurgeschillen en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

De huur van woonruimte

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de ...

Huurcontracten

Bent u een huurder en heeft u een geschil met uw verhuurder? Onze advocaten kunnen u adviseren over uw rechten en plichten.

Ontruiming

Bent u huurder van een woonruimte en heeft u een aankondiging tot ontruiming ontvangen? Wij adviseren u in dat geval dringend om contact op te nemen met een advocaat. Het is een misverstand ...