Huurrecht

voor de Particulier

Ontruiming

Bent u huurder van een woonruimte en heeft u een aankondiging tot ontruiming ontvangen? Wij adviseren u in dat geval dringend om contact op te nemen met een advocaat.

Het is een misverstand dat de verhuurder de woning zomaar mag ontruimen als de huurder in verzuim is met betaling van de huur of andere verplichtingen niet nakomt. De verhuurder mag ook niet eigenhandig de woning gaan ontruimen. De verhuurder mag ook niet eenzijdig de sloten vervangen.

De verhuurder dient aan diverse eisen voor ontruiming te voldoen. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van een vonnis van de Rechtbank waarin toestemming tot ontruiming wordt gegeven.

De verhuurder moet voor ontruiming een deurwaarder inschakelen; hij mag niet zelf tot ontruiming overgaan. Deze deurwaarder zal op basis van het vonnis van de Rechtbank de gehuurde woning mogen ontruimen. Het vonnis moet worden betekend aan de huurder, waarmee een laatste kans worden gegeven om de huurwoning zelf te verlaten.

De kosten voor ontruiming komen voor rekening van de huurder en ook de eventuele huurachterstand. Als de verhuurder toch zelf de woning ontruimt handelt hij veelal onrechtmatig, zodat u als huurder een schadevergoeding kunt eisen.

Bent u huurder van een woon- of bedrijfsruimte en heeft u vragen over ontruiming? Voor advies of juridische bijstand kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek