voor de ondernemer

Strafrecht

Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Zo kunt u hiermee te maken krijgen omdat u wordt verdacht van bijvoorbeeld belastingontduiking, faillissements-fraude heeft gepleegd of de fiscus van mening is dat er binnen uw onderneming sprake is van ongebruikelijke transacties. Ook kunnen er boetes worden opgelegd wegens het overtreden van geldende regels op het gebied van bijvoorbeeld milieurecht of de geluidsnormen in de horeca.

Wet Economische Delicten (WED)

Als ondernemer neemt u deel aan het bedrijfsleven. Hierdoor kunt u (bewust of onbewust) een economische overtreding of misdrijf begaan. De economische delicten omvatten een breed rechtsgebied ...

Valsheid in geschrifte

Wordt u verdacht van valsheid in geschrifte en houdt deze verdenking verband met uw werkzaamheden als ondernemer? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een (vervalste-) diploma of vergunning. ...

Ongebruikelijke transacties

Omdat u als ondernemer verschillende overeenkomsten sluit heeft u vaak te maken met verschillende (geld)transacties. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie die ...

Faillissementsfraude

Als een bedrijf failliet is verklaard, kan de curator bij een vermoeden van fraude melding maken van de zaak bij het Openbaar Ministerie. Dit kan als de curator vermoedt dat opzettelijk ...

voor de ondernemer

Strafrecht

Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Zo kunt u hiermee te maken krijgen omdat u wordt verdacht van bijvoorbeeld belastingontduiking, faillissements-fraude heeft gepleegd of de fiscus van mening is dat er binnen uw onderneming sprake is van ongebruikelijke transacties. Ook kunnen er boetes worden opgelegd wegens het overtreden van geldende regels op het gebied van bijvoorbeeld milieurecht of de geluidsnormen in de horeca.

Wet Economische Delicten (WED)

Als ondernemer neemt u deel aan het bedrijfsleven. Hierdoor kunt u (bewust of onbewust) een economische overtreding of misdrijf begaan. De economische delicten omvatten een breed rechtsgebied ...

Valsheid in geschrifte

Wordt u verdacht van valsheid in geschrifte en houdt deze verdenking verband met uw werkzaamheden als ondernemer? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een (vervalste-) diploma of vergunning. ...

Ongebruikelijke transacties

Omdat u als ondernemer verschillende overeenkomsten sluit heeft u vaak te maken met verschillende (geld)transacties. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie die ...

Faillissementsfraude

Als een bedrijf failliet is verklaard, kan de curator bij een vermoeden van fraude melding maken van de zaak bij het Openbaar Ministerie. Dit kan als de curator vermoedt dat opzettelijk ...