Strafrecht

voor de Ondernemer

Ongebruikelijke transacties

Omdat u als ondernemer verschillende overeenkomsten sluit heeft u vaak te maken met verschillende (geld)transacties. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie die verband houdt met terrorismefinanciering en/of witwassen, moet u deze transactie melden. Wanneer wordt vermoed dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dient dit binnen 14 dagen gemeld te worden bij de FIU Nederland (Finance Intelligence Unit Nederland).

Wanneer u vermoedt dat sprake is van een ongebruikelijke transactie, is het van belang dat u deze transactie binnen 14 dagen meldt. U bent dan beschermd tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit betekent onder meer dat u niet verantwoordelijk gehouden kunt worden voor bijvoorbeeld de schade die uw klant leidt omdat u een melding heeft gemaakt. Ook kunnen de gegevens die u heeft doorgegeven aan FIU-Nederland niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek naar terrorismefinanciering of witwassen.

Heeft u twijfels over een transactie en weet u niet zeker of u deze dient te melden? Onze advocaten kunnen u hierin adviseren.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek