Strafrecht

voor de Ondernemer

Valsheid in geschrifte

Wordt u verdacht van valsheid in geschrifte en houdt deze verdenking verband met uw werkzaamheden als ondernemer? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een (vervalste-) diploma of vergunning. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (artikel 225) staat beschreven dat bij valsheid in geschrifte een maximale gevangenisstraf van zes jaar kan worden opgelegd.

Dit is een maximale straf en deze wordt niet vaak opgelegd. Het Openbaar Ministerie hanteert richtlijnen om de strafmaat bij een dergelijk strafbaar feit vast te stellen.

Onze advocaten kunnen uw belangen behartigen en u ter zitting vertegenwoordigen.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek