voor de ondernemer

Algemeen verbintenissenrecht

Geschillen rondom koop, verkoop en levering van goederen komen in allerlei verschijningsvormen voor.

Algemene voorwaarden

Als u een ondernemer bent en veel (koop-)overeenkomsten sluit, is het wellicht gunstig om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, de ...

voor de ondernemer

Algemeen verbintenissenrecht

Geschillen rondom koop, verkoop en levering van goederen komen in allerlei verschijningsvormen voor.

Algemene voorwaarden

Als u een ondernemer bent en veel (koop-)overeenkomsten sluit, is het wellicht gunstig om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, de ...