Algemeen verbintenissenrecht

voor de Ondernemer

Zaken met betrekking tot koop, verkoop, levering en non-conformiteit van goederen

Geschillen rondom koop, verkoop en levering van goederen komen in allerlei verschijningsvormen voor.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Hoewel dit simpel klinkt gaat er in de praktijk veel mis. Wanneer is er sprake van een geldig aanbod, wanneer kan de aanbieder zijn aanbod nog intrekken of herroepen, is er een geldige overeenkomst tot stand gekomen en wanneer is die tot stand gekomen?

Heeft u een koopovereenkomst gesloten en bezit de zaak niet de eigenschappen die u op grond van de overeenkomst mag verwachten? In dit geval is er sprake van non-conformiteit. Wat u precies mag verwachten op grond van de overeenkomst hangt sterk af van de overeenkomst en van de aard van de zaak. Als er vast komt te staan dat er sprake is van non-conformiteit, is er sprake van een wanprestatie. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden. Onze advocaten helpen u om vast te stellen wat u mag verwachten.

Ook levering zorgt geregeld voor een geschil. Wat gebeurt er namelijk als er niet of niet op tijd geleverd wordt? In sommige gevallen mag u de overeenkomst ontbinden, maar lang niet altijd. In welke gevallen dit mag is bepaald in de wet. Onze advocaten adviseren u graag over wat uw opties zijn en staan u bij wanneer u de opgelopen schade wilt verhalen op de niet leverende partij.

Als u een overeenkomst aangaat heeft u hiernaast veelal te maken met algemene voorwaarden. Bij het doen van een online aankoop of aankoop in persoon, wordt u vaak gevraagd een hokje aan te vinken waarmee u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Vaak leest men dan niet wat er precies in de algemene voorwaarden staat. De algemene voorwaarden bevatten vaak regels over betalingsvoorwaarden, garanties en regels bij geschillen. Soms staan er in de algemene voorwaarden regels die er niet hadden mogen staan. Als een beding uit de algemene voorwaarden valt onder een dergelijk onredelijk bezwarend beding, zijn de algemene voorwaarden, althans gedeeltelijk, vernietigbaar. Dit kan leiden tot grote discussies, waarin onze advocaten u eveneens kunnen bijstaan.

Kortom, veel aspecten van koop en verkoop kunnen leiden tot geschillen. Onze ervaren advocaten staan u graag bij in een geschil.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek