voor de ondernemer

Huurrecht

Bent u ondernemer en verhuurt u (zelfstandige- of onzelfstandige-) woon- en/of bedrijfsruimte aan particulieren of ondernemingen? Het is verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in de huurovereenkomst. Dit kan veel geschillen tussen huurder en verhuurder voorkomen.

Bij verhuur van woonruimte aan particulieren dient u er rekening mee te houden dat de wet een particuliere huurder vergaande bescherming toekent. Opzegging is mogelijk op de navolgende gronden:

  • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
  • De verhuurder heeft het verhuurde object dringend nodig voor eigen gebruik
  • De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst
  • De verhuurder wil een geldend bestemmingsplan verwezenlijken
  • Er is sprake van hospitahuur, waarbij de verhuurder de eerste 9 maanden kan opzeggen

In geval van een vraag of een juridisch geschil met uw huurder(s) kunt u bij ons terecht. Onze advocaten hebben veel ervaring met huurgeschillen en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

Ontruiming

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. In sommige gevallen kunt u daarna tot ontruiming van het gehuurde overgaan. Omdat dit voor de ...

Huurcontracten

In de overeenkomst worden de afspraken tussen de huurder en verhuurder vastgelegd. Een groot aantal wettelijke regels (dwingend recht) hebben echter voorrang boven sommige afspraken die in de ...

Bedrijfsruimte

Er zijn twee soorten bedrijfsruimtes, de middenstandsbedrijfsruimte (horeca- en winkelpanden) en overige bedrijfsruimte (kantoorruimte en opslag). Tussen deze twee vormen van huur zitten diverse ...

De huur van woonruimte

In het huurrecht is het van belang een onderscheid te maken tussen huurrecht voor consumenten en ondernemers. Als ondernemer kunt u op verschillende wijzen te maken hebben met het huurrecht; als ...

voor de ondernemer

Huurrecht

Bent u ondernemer en verhuurt u (zelfstandige- of onzelfstandige-) woon- en/of bedrijfsruimte aan particulieren of ondernemingen? Het is verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in de huurovereenkomst. Dit kan veel geschillen tussen huurder en verhuurder voorkomen.

Bij verhuur van woonruimte aan particulieren dient u er rekening mee te houden dat de wet een particuliere huurder vergaande bescherming toekent. Opzegging is mogelijk op de navolgende gronden:

  • De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder
  • De verhuurder heeft het verhuurde object dringend nodig voor eigen gebruik
  • De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst
  • De verhuurder wil een geldend bestemmingsplan verwezenlijken
  • Er is sprake van hospitahuur, waarbij de verhuurder de eerste 9 maanden kan opzeggen

In geval van een vraag of een juridisch geschil met uw huurder(s) kunt u bij ons terecht. Onze advocaten hebben veel ervaring met huurgeschillen en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

Ontruiming

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. In sommige gevallen kunt u daarna tot ontruiming van het gehuurde overgaan. Omdat dit voor de ...

Huurcontracten

In de overeenkomst worden de afspraken tussen de huurder en verhuurder vastgelegd. Een groot aantal wettelijke regels (dwingend recht) hebben echter voorrang boven sommige afspraken die in de ...

Bedrijfsruimte

Er zijn twee soorten bedrijfsruimtes, de middenstandsbedrijfsruimte (horeca- en winkelpanden) en overige bedrijfsruimte (kantoorruimte en opslag). Tussen deze twee vormen van huur zitten diverse ...

De huur van woonruimte

In het huurrecht is het van belang een onderscheid te maken tussen huurrecht voor consumenten en ondernemers. Als ondernemer kunt u op verschillende wijzen te maken hebben met het huurrecht; als ...