Huurrecht

voor de Ondernemer

Ontruiming

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. In sommige gevallen kunt u daarna tot ontruiming van het gehuurde overgaan. Omdat dit voor de huurder vaak erg ingrijpend is, dient er aan strenge voorwaarden te worden voldaan.

Allereerst dient de huurovereenkomst te zijn beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Indien de huurder niet akkoord gaat met de beëindiging van de huur van de woonruimte, dan kan toestemming voor beëindiging worden verzocht aan de kantonrechter. Daarbij kan direct ook toestemming worden gevraagd voor de ontruiming van de woonruimte.

Een ontruimingsvonnis zal alleen gewezen worden indien u een geldige reden heeft om het verzoek te doen. Een geldige reden doet zich (bijvoorbeeld) voor als er geen sprake is van goed huurderschap. Dit is te herkennen aan onder andere:

  • Een huurder met een betalingsachterstand van 3 maanden
  • Een huurder die onderverhuurt zonder toestemming
  • Een huurder die overlast veroorzaakt

Bent u verhuurder van een woon- of bedrijfsruimte en heeft u vragen over ontruiming? Voor advies of juridische bijstand kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek