Huurrecht

voor de Particulier

De huur van woonruimte

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.

Het verschil tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woonruimte is gelegen in het hebben van een eigen toegangsdeur en het beschikken over eigen wezenlijke voorzieningen zoals een keuken, toilet en een wasruimte. Het onderscheid tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woonruimte is van belang voor de bescherming van de huurder, de huurprijstoetsing en de huisvestingsvergunning.

Op de huur van woningen gelden naast de algemene huurregels ook nog specifieke huurregels. Deze specifieke huurregels zijn er vooral om de huurder te beschermen. Zo is het voor de verhuurder moeilijker een huurcontract te beëindigen.

Verschillende zaken staan in de huurovereenkomst geregeld:

  • Huurprijsbescherming
  • Ontruiming van de woonruimte
  • Indexatie van de huur
  • (Achterstallig) onderhoud
  • Onderhuur

In de praktijk gaan de meeste geschillen over de beëindiging van een huurovereenkomst. De huurder heeft bijna altijd huurbescherming en als hij het niet eens is met de beëindiging kan hij dit aanvechten bij de kantonrechter. Ook kunnen geschillen ontstaan over de hoogte van de huurprijs en/of het onderhoud aan de woning en het verhelpen van gebreken aan de woning.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek