Letselschade

voor de Ondernemer | Particulier

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is vaak erg aangrijpend en traumatisch. U bent slachtoffer geworden in het verkeer, als automobilist, voetganger, fietser of overig weggebruiker.

Nadat u wellicht bent behandeld in het ziekenhuis of door de huisarts, moeten er veel zaken worden geregeld. Vaak volgt er een medisch traject en bezoekt u artsen en specialisten voor uw opgelopen letsel. Het kan daarnaast voorkomen dat u (gedeeltelijk/tijdelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt en u uw werkzaamheden niet (direct) kunt hervatten. Ook kunt u huishoudelijke hulp of andere hulp nodig hebben.

Een slachtoffer doet er goed aan om in een vroeg stadium een specialist op het gebied van letselschade in de arm te nemen. Een advocaat die u op juridisch gebied ondersteunt en u begeleidt in het gehele proces na het ongeval. Professionaliteit en deskundigheid is daarbij van belang.

Indien u als gevolg van een verkeersongeval schade lijdt, dan kunt u deze schade veelal verhalen op de partij die aansprakelijk is voor de schade. Deze partij, meestal de verzekeraar van de schadeveroorzaker, betaalt dan uw schadevergoeding.

U kunt allereerst denken aan vergoeding van materiële schade; alle kosten die u na het ongeval moet maken of inkomen dat u misloopt. Daarnaast komt ook immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Bij deze schadepost wordt psychische schade, ook wel smartengeld genoemd, vergoed.

Wat u wellicht niet weet, is dat het inschakelen van een advocaat, specialist op het gebied van letselschade, niet voor rekening komt van het slachtoffer, indien de aansprakelijkheid bij een ander ligt. De aansprakelijke partij betaalt niet alleen uw schadevergoeding, maar ook de advocaatkosten.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek