Letselschade

voor de Ondernemer

Medische misser

Een medische misser is een fout op medisch gebied van een arts, een verpleegkundige of een medewerker bij een medische behandeling die u bent ondergaan. Een medische fout kan grote impact hebben op uw leven, zeker als u (blijvend) letsel heeft opgelopen. Bij een medische misser kunt u denken aan een foutieve handeling tijdens een operatie, maar ook een verkeerd gestelde diagnose of het geven van onjuiste medicatie.

Indien de arts, verpleegkundige of medewerker, aansprakelijk is voor de medische misser, dan heeft u recht op een schadevergoeding voor de schade die u lijdt en mogelijk zult lijden in de toekomst.

U kunt allereerst denken aan vergoeding van materiële schade; alle kosten die u na de medische misser moet maken of inkomen dat u misloopt. Daarnaast komt ook immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Bij deze schadepost wordt psychische schade, ook wel smartengeld genoemd, vergoed.

Schakel na een medische misser een letselschadespecialist in, die u tezamen met de medisch adviseur, op deskundige en professionele wijze bijstaat.

Wat u wellicht niet weet, is dat het inschakelen van een advocaat niet voor rekening komt van het slachtoffer, indien de aansprakelijkheid voor de medische misser bij een ander ligt. De aansprakelijke partij betaalt niet alleen uw schadevergoeding, maar ook de advocaatkosten.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek