Beslag- en executierecht

voor de Particulier

Beslag opheffen

Als er beslag wordt gelegd op uw eigendom(men) wordt u als (vermeende) schuldenaar niet vooraf gehoord. Dit betekent dat u pas van het beslag af weet wanneer het al gelegd is. Om u te kunnen verzetten tegen het beslag staat de weg van het kort geding open. Tijdens het kort geding kunt u aantonen waarom het beslag onterecht is.

Als er beslag wordt gelegd op uw loon of inkomsten moet er rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is een percentage van uw inkomsten waarop geen beslag mag worden gelegd. U moet immers een inkomen hebben waarvan u kunt leven. De hoogte van de beslagvrije voet wordt berekend aan de hand van uw inkomen.

Als algemene regel geldt dat de belastingvrije voet gelijk staat aan 90% van de bijstandsnorm. Onze advocaten berekenen voor u de beslagvrije voet en verzoeken, indien er geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet, het beslag te verminderen of op te heffen.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het bijstaan van (vermeende) schuldenaars en staan u graag bij in de kortgedingprocedure bij de rechtbank.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek