Bestuursrecht

voor de Ondernemer

Handhaving door de overheid

Als ondernemer heeft u recht op handhaving van geldende regelgeving door de overheid. Er geldt een plicht voor de bestuursorganen om handhavend op te treden indien de geldende regelgeving worden geschonden. De overheid dient in alle gevallen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.

 

Ook kunt u als ondernemer te maken krijgen met een handhavende overheid. Dit kan inhouden dat u een bestuurlijke boete opgelegd krijgt, er bestuursdwang wordt toegepast of er een last onder dwangsom wordt opgelegd. Wij kunnen u bijstaan in het verweer tegen deze handhavende maatregelen.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek