Bestuursrecht

voor de Ondernemer

Vergunningen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende soorten vergunningen, zoals een omgevingsvergunning of een huisvestingsvergunning voor uw onroerend goed. Ook kunt u te maken krijgen met zogeheten ruimtelijke ordening. Hieronder valt alle regelgeving ten aanzien van wie, wat en waar mag worden gebouwd. Hiervoor zijn diverse vergunningen nodig.

Ook kunt u te maken krijgen met een geldend bestemmingsplan. De gemeente kan bij de aanvraag voor een vergunning deze afwijzen wegens strijd met het geldende bestemmingsplan. Tegen een dergelijke afwijzing kan in rechte worden opgekomen door middel van een bezwaar- en beroepsprocedure. Onze advocaten kunnen u hierin bijstaan en hebben veel ervaring bij het voeren van bestuursrechtelijke procedures.

Daarnaast kunnen wij u adviseren en bijstaan in het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek