Bestuursrecht

voor de Particulier

Vergunningen

De aanvraag van een vergunning is vaak gebonden aan een web van regels. Het kan lastig zijn zicht te krijgen op al deze regels en formaliteiten wanneer u een aanvraag wilt doen. Onze advocaten zetten de regels die betrekking hebben op uw vergunning op een rijtje en lopen de checklist af om te garanderen dat u overal aan voldaan heeft.

Is uw aanvraag afgewezen?
Wat als uw vergunningsaanvraag (onterecht) is afgewezen? Dan staat de weg voor bezwaar en daarna beroep open. Het bezwaar en beroep zijn beide gebonden aan strikte regels en termijnen.

Voordat u in beroep kunt bij de bestuursrechter moet u bezwaar hebben gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Er wordt doorgaans een datum gegeven bij het besluit waartegen u in bezwaar heeft moeten gaan.

In het bezwaar staat tegen welk besluit u bezwaar instelt en op welke gronden u dit doet. Het formuleren van de gronden kan een groot verschil maken in de beoordeling van uw bezwaar.

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit, twijfel dan niet en schakel een advocaat in. Hoe eerder u de advocaat inschakelt hoe meer tijd wij hebben om bezwaar of beroep in te stellen.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek