Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Wanprestatie

De wettelijke bepaling ‘wanprestatie’ zorgt vaak voor geschillen. Een wanprestatie wijst naar een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Het verzuim zorgt er vaak voor dat de andere partij recht heeft op een schadevergoeding voor de schade die hij op heeft gelopen door de tekortkoming. Hiervoor is vereist dat de tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Bij overmacht is de tekortkoming niet toe te rekenen aan de schuldenaar.

De wanprestatie is een veel complexer onderwerp dan bovengenoemde doet vermoeden. Onze advocaten staan u daarom bij in geschillen omtrent de wanprestatie. 

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek