Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Faillissement

Als de schulden zich opstapelen en de schuldeisers zich een voor een melden lijkt het dreigende faillissement vaak de enige uitkomst. In dergelijke situaties kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Onze advocaten helpen u met het behouden van het overzicht. 

Vaak is het faillissement niet de enige uitweg. Zo kan een advocaat helpen bij het sluiten van een crediteurenakkoord of bij het plannen van een reorganisatie/herstructurering. 

Blijkt er toch geen andere optie dan het aanvragen van het faillissement? Ook dan is het raadzaam een van onze advocaten in te schakelen die u adviseert over de gevolgen van het faillissement. 

  • Uw eigen faillissement aanvragen

Wanneer blijkt dat u echt niet meer in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen, bestaat de mogelijkheid om uw eigen faillissement aan te vragen. U kunt dit zonder tussenkomst van een advocaat doen en de aanvraag zelf indienen bij de Rechtbank. Toch is het soms raadzaam om voorafgaand eerst te overleggen met een van onze advocaten. Daarmee kunnen latere (onvoorziene) problemen mogelijk worden voorkomen.

  • Een aanvraag voor het faillissement van uw bedrijf ontvangen?

Naast uw eigen aanvraag, kan het ook zo zijn dat een schuldeiser uw faillissement aanvraagt. Deze aanvraag wordt tijdens de mondelinge behandeling bij de Rechtbank behandeld. Na de aanvraag krijgt u de mogelijkheid om zich hiertegen te verweren. Onze advocaten kunnen dit proces begeleiden en het verweer voeren. 

  • Een faillissement aanvragen voor een ander bedrijf

Blijven uw facturen ondanks diverse sommaties en aanmaningen onbetaald en heeft u voor uw gevoel echt alles geprobeerd? Dan kunt u het faillissement aanvragen van de schuldenaar. Onze advocaten kunnen u adviseren of dit inderdaad de beste weg is. Uiteindelijk is de insteek om uw facturen (alsnog) betaald te krijgen. Wij denken met u mee over de strategische mogelijkheden en kunnen het verzoekschrift tot faillissement opstellen en indienen.

  • Een doorstart na een faillissement

In sommige gevallen is het mogelijk om na het faillissement een doorstart te maken met (een deel van) de onderneming. Voorafgaand aan de aanvraag van het faillissement moet hier over worden nagedacht en een kosten-baten analyse worden gemaakt. Onze advocaten kunnen onderhandelen met de aangestelde curator over een eventuele doorstart en u hierin gedegen adviseren.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek