Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Positie werkgever / werknemer in een onderneming

U behoort zich te gedragen als een goed werkgever. Dit heeft u vast en zeker wel eens voorbij zien komen. Maar wat is een goed werkgever en wat behoort u te doen om een goed werkgever te zijn? 

Allereerst betekent goed werkgeverschap dat u zorgvuldig bent. Dit betekent dat u uw werknemers tijdig informeert over ingrijpende beslissingen en dat u deze beslissingen motiveert. Ook bent u pas een zorgvuldig werkgever als u goed onderzoek doet naar de gevolgen van ingrijpende beslissingen en toetst of de belangen van uw werknemer niet onevenredig geschaad worden door deze beslissing.

Voorts dient u, geen misbruik te maken van uw positie in het bedrijf, uw werknemers gelijk te behandelen, en te zorgen voor een goed dekkende verzekering. Het goed werkgeverschap bestaat nog uit veel meer elementen dan wat hiervoor al vermeld is. 

Onze advocaten adviseren u over wat goed werkgeverschap voor u concreet betekent en hoe u dit bewerkstelligt.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek