Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Opstellen en beoordelen van contracten

Teneinde de optimale relatie te behouden met uw klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en overige derden, is maatwerk bij het opstellen van de contracten belangrijk. 

Onze advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, intentieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, verschillende verkoop- en inkoopvoorwaarden, een eigendomsvoorbehoud, leningsovereenkomsten en andere contracten. 

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek