Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Geschillen op grond van onrechtmatige daad en wanprestatie

Heeft u als ondernemer een geschil omtrent een onrechtmatige daad of wanprestatie? Dan helpt een advocaat u bij het snel en volledig afhandelen van dit geschil zodat u zich volledig kunt storten op het ondernemen. 

Wat is een onrechtmatige daad? 

De wettelijke bepaling over de onrechtmatige daad (6:162 BW) bepaalt het volgende ‘hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt.’ Uit deze bepaling zijn de volgende vereisten te herleiden:

  • Onrechtmatig 
  • Toerekenbaar
  • Schade
  • Causaal verband 
  • Relativiteit

In de praktijk ontstaan vaak geschillen over een of meerdere van de vereisten. Onze advocaten hebben zeer veel ervaring op het gebied van de onrechtmatige daad en staan u bij wanneer een ander van u een schadevergoeding eist op grond van de onrechtmatige daad of wanneer u een schadevergoeding bij een ander wilt claimen.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek