Arbeidsrecht

voor de Ondernemer

Schade door personeel

In het geval dat uw werknemer schade lijdt, dan bent u als werkgever in beginsel aansprakelijk voor deze schade. U bent immers verantwoordelijk voor een veilige werksituatie van uw werknemers. Echter, in sommige gevallen is de werknemer zelf aansprakelijk. Het gaat hier om situaties waar de werknemer met opzet of bewuste roekeloos heeft gehandeld. 

In sommige gevallen zijn er afspraken gemaakt over wie aansprakelijk is. U kunt hier denken aan afspraken in de arbeidsovereenkomst, de CAO of in het bedrijfsreglement. 

Maar wanneer is er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid, hoe toont u dit aan, hoe stelt u uw werknemer aansprakelijk en welke schade mag tot op welke hoogte uitgesloten worden in het bedrijfsreglement? 

Dit zijn allemaal vragen waar u de hulp van een advocaat bij kunt gebruiken. Wij staan u bij in onder andere geschillen over de aansprakelijkheid, het beoordelen van de geldigheid van exoneratieclausules in het bedrijfsreglement of in het arbeidscontract. 

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek