Arbeidsrecht

voor de Particulier

Schade door personeel

Heeft u een ongeluk gehad op uw werk of heeft u schade gemaakt tijdens de uitoefening van uw beroep? In de meeste gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor de schade. U bent alleen aansprakelijk als u de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of u bewust roekeloos heeft gehandeld.

Maar wat gebeurt er als uw werkgever weigert aansprakelijkheid op zich te nemen? In deze gevallen ontstaat er vaak een arbeidsgeschil. U doet er goed aan om een advocaat in de arm te nemen die thuis is in de wet- en regelgeving omtrent aansprakelijkheid. 

Onze advocaten staan u graag bij in geval van een arbeidsgeschil. Zo zoeken wij naar eventueel onredelijke bepalingen in uw arbeidscontract of in het bedrijfsreglement, stellen wij de werkgever aansprakelijk en voeren een eventuele procedure.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek