Arbeidsrecht

voor de Ondernemer

Opstellen arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden

Het arbeidscontract en de arbeidsvoorwaarden zijn gecompliceerde documenten. U en uw werknemer(s) onttrekken hier vele rechten en plichten aan. In het geval van een arbeidsgeschil zal veelal gekeken worden wat partijen hebben afgesproken in de arbeidsovereenkomst en in de arbeidsvoorwaarden. Daarom is het van belang dat uw arbeidsovereenkomsten compleet dekkend zijn en uw arbeidsvoorwaarden alle belangrijke bedingen bevatten. Bij Elmers Hueting Advocaten helpen wij u bij het opstellen of bij het beoordelen van uw arbeidsovereenkomsten en bij het beoordelen of opstellen van uw arbeidsvoorwaarden.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek