Incasso

voor de Ondernemer

Innen openstaande vorderingen

Heeft u een openstaande vordering? Onze advocaten voeren voor u de incassoprocedure voor zowel onbetwiste als betwiste vorderingen. In beginsel zullen wij trachten de vordering buiten rechte te vorderen. Indien betaling uitblijft zullen wij niet schromen om de weg naar de rechter te kiezen.

Middels het incassorecht kunnen wij buitengerechtelijk uw vordering innen. Wij starten de incassoprocedure door het sommeren van de schuldenaar tot betaling. Als de schuldenaar na de sommaties nog niet betaalt kunnen wij naar de rechter stappen om een executoriale titel te behalen. Met de executoriale titel kan de advocaat verzoeken beslag te laten leggen op de eigendommen van de schuldenaar.

Het beslag kan dienen als een drukmiddel om de debiteur alsnog tot betaling over te laten gaan.

Onze advocaten staan u graag bij in het incassotraject en zorgen er graag voor dat uw openstaande facturen betaald worden.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek