Insolventierecht

voor de Particulier

Faillissement

Heeft u problematische schulden en kunt u de rekeningen niet meer betalen? Dan is het slim om contact op te nemen met een advocaat. Wij kunnen u adviseren over het eventueel toetreden tot de WSNP.

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is een maatregel die kan worden toegepast op mensen met schulden. In beginsel blijven de schulden na een faillietverklaring levenslang bestaan. De wetgever vindt deze situatie echter onwenselijk en biedt met de WSNP een uitweg voor de gefailleerde.

De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in een problematische situatie zijn beland. De rechtbank stelt tijdens de schuldsanering een bewindvoerder aan. De bewindvoerder controleert of u al uw verplichtingen nakomt. De regeling duurt in principe drie jaar, als de rechtbank na de WSNP oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden. De rechtbank geeft de schuldenaar dan een schone lei. Met het afgeven van een schone lei zijn de schulden niet meer afdwingbaar en heeft de schuldenaar dus weer een vrij toekomstperspectief.

Voor de aanvraag tot faillietverklaring alsmede het verzoek tot toelating in de WSNP heeft u niet verplicht een advocaat nodig. Toch is het raadzaam een advocaat in te schakelen die alles weet over de schuldsanering, de voorwaarden hiervan en alle gevolgen van de schuldsanering.

Onze advocaten hebben veel ervaring met de WSNP en adviseren u over de gevolgen van de toelating en helpen u in het proces van toelating tot de WSNP.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek