Insolventierecht

voor de Ondernemer

Faillissement

Zit u als ondernemer diep in de schulden en ziet u geen uitweg meer? Dan kunt u uw eigen faillissement aanvragen bij de rechtbank. Toch is het slim om een advocaat in te schakelen. De advocaat helpt u bij het maken van de keuze om eventueel over te gaan tot het verzoeken van uw faillissement. Soms is er een andere oplossing die u zelf niet meer ziet. Zo zal onze advocaat in onderhandeling treden met schuldeisers om tot een crediteurenovereenkomst te komen. Bij een crediteurenakkoord kunt u de schuldeisers aanbieden een bepaald percentage van de vordering te voldoen tegen finale kwijting. Zo kunt u door met ondernemen.

Als uw faillissement aangevraagd wordt door een ander kunt u zich hiertegen verweren. Het is dan van belang dat u een advocaat inschakelt met ervaring op het gebied van faillissementen die u zo goed mogelijk kan verweren tegen het verzoek tot faillissement.

Wanneer een faillissement onvermijdelijk of gewenst is, helpen wij u bij het verkrijgen van de best mogelijke voorwaarden voor een faillissement en adviseren u over alle gevolgen dat het faillissement met zich meebrengt.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek