Incasso

voor de Ondernemer

Geldvorderingen

Heeft u een openstaande vordering? Onze advocaten voeren voor u de incassoprocedure voor zowel onbetwiste als betwiste vorderingen. In beginsel zullen wij trachten de vordering buiten rechte te vorderen, indien betaling uitblijft zullen wij niet schromen om de weg naar de rechter te kiezen. Middels een incassotraject kunnen wij buitengerechtelijk uw vordering innen. Wij starten de incassoprocedure door het sommeren van de schuldenaar tot betaling. Als de schuldenaar na de sommaties nog niet betaalt kunnen wij naar de rechter stappen om een vonnis te behalen. Met dit vonnis kan de advocaat tot incassering van de vordering overgaan, al dan niet door het leggen van beslag. 

Bent u op zoek naar meer informatie?

Terugbelverzoek