Beslag- en executierecht

voor de Ondernemer

Beslag opheffen

De schuldenaar kan de rechter verzoeken om het gelegde beslag op te heffen. Voor een geslaagd verzoek zal een opheffingsgrond moeten bestaan. Van zo’n opheffingsgrond is volgens artikel 705 Rv sprake indien:

  • de voorgeschreven vormen bij het verlof niet zijn nageleefd;
  • summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt;
  • summierlijk van het onnodige van het beslag blijkt;
  • of wanneer het beslag is gelegd voor een geldvordering waarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld.

Wenst u een, ten laste van uw onderneming gelegd beslag, op te heffen en bent u van mening dat het gelegde beslag onterecht is? Onze advocaten kunnen u bijstaan in een zogeheten opheffings-kortgeding. Dit is een spoedprocedure, waarbij de rechter zal oordelen of het gelegde beslag wel of niet aan de vereisten voldoet.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek